سفارش تبلیغ
صبا
رهائی شهرضائی (گلچین مناسبتی)
 
قالب وبلاگ

 

*مجموعه اشعار درباره روز معلم : اثرطبع استادحاج علی محمدرهائی شهرضائی*


(1)به مناسبت روز معلم

 

سلام ای مهر تابان در دبستان

وجودت هست بر ما چون گلستان

صفا بخش روان و روح مایی

تو با رمز محبّت آشنائی

سلام ای مایه ی عزّ و شرافت

به ما آموختی راه سعادت

مرا در منزلت بهتر ز جانی

چگونه من نمایم قدر دانی

من ای آموزگار مهربانم

همیشه یادتان ورد زبانم

به گوشم خوانده ای یاد خدا را

دگر قرآن و نام انبیاء را

فراموشم نگردی تا که هستم

قلم را نیک بنهادی به دستم

مرامت تا ابد راه رهائیست

حدیث با حقیقت آشنائیست

 

(2)به مناسبت روز معلم

 

مقامت ای معلم هست والا

به همراه تو دست حق تعالی

برای رفعت و شأنت دلیل است

به قرآن علّم الانسان و اسماء

کتاب الله و نون و القلم نیز

تعلّم را بیانی هست گویا

اگر آگه ز رمزِ وَ الْبَیانی

بود آموزگارت حیّ دانا

ردیف انبیاء فرموده رهبر

مقامت را به دنیا و به عُقبی

رهین کوشش و سعی تو باشد

کتاب و درس و بحث و فقه پویا

بیان و فلسفه منطق سراسر

قوانین و شفای ابن سینا

علوم طبّ وشیمی و ریاضی

رجال و حکمت و اسفار صدرا

(رهائی) را به تعریفت توان نیست

قلم را نیستش یارای انشاء

 

(3)توشیح به مناسبت روز معلم

 (موشح به حروف روز معلم مبارک باد)

 

رمز دانش را به من آموختی آموزگار

وقت آن باشد که سوزم گرد تو پروانه وار

زد رقم کلک قضا این روز را در وصف تو

مظهر تقوا به خون شد غوطه ور آن جان نثار

عشق را باید که از پروانه آموزیم ما

لب فرو بندیم و گرد شمع گشته ره سپار

مرد آن باشد که در میدان آموزش کند

معنی انا هدیناه السَّبیلت آشکار

بر طریق معرفت هر کس قدم زد تا ابد

از سر صدق و صفا باید که باشد استوار

رهنمای مسلمین وصف معلم را نمود

کی مرا باشد توان خود را نمایم شرمسار

باب علم و معرفت باز است تا گاه نیاز

آورم در رشته ی تحریر دُرّ شاهوار

در کنار بوستان دست (رهائی) کی رسد

تا که گلچین گشته و گل گیرد از این شاخسار

 

(4)خدمت گذاری درمدرسه محترم است


چگونه شکر این نعمت گذارم

که اندر مدرسه خدمت گذارم

به درس و بحث و دانش گشته ام شاد

کنم در مدرسه پرواز آزاد

 اگر من یک معلم یا مدیرم

حکایت ها کند کلک دبیرم

به منزل مادری و خانه داری

کنم با بچه هایم بردباری

ولی اندر کلاس درس و تعلیم

چو شبنم بر روی گلهای تسلیم

 یقین شادم که یک خدمتگزارم

فهیم و پر تلاش و بردبارم

 

(5) نیکو مدال

 

شکر خدا که خدمت مخلوق کار ماست

راهی سوی طاعت پروردگار ماست

رمز سعادت است قیام و قعود ما

اندر طلب همیشه دل بی قرار ماست

آرامش و قرار نداریم روز و شب

از اشتیاق این وظیفه که آن افتخار ماست

در سنگر کلاس و مدرسه و علم و معرفت

پویائی و مبارزه با جهل کار ماست

ثابت قدم در این ره و پر شور و استوار

نوباوگان شهر و وطن در کنار ماست

شغل معلمی که همان کار انبیاء ست

نیکو مدال سروری و افتخار ماست

گلهای پرطراوت این شهر و این دیار

مجموعه ز همت و هم اقتدار ماست

ما در پی حدیث شریف پیمبریم

روشن دل و دو دیده و شهر و دیار ماست

اندر طریق خدمت و در کسب معرفت

لطف خدای همره و توفیق یار ماست

از قید غم (رهائی) و با صبر و پر نشاط

اخلاص رمز سیر و سلوک و شعار ماست

در نشر علم و سنگر تعلیم تربیت

ما با توان مصلّح و تعلیم کار ماست

ما خواهران به صحنه و پویا و پرتلاش

هم مادری ز بهر عزیزان شعار ماست

این لطف بی دریغ که گشته نصیب ما

خود یک مدال خدمت و هم اعتبار ماست

 

(6)تقدیر از معلمین قرآن کریم


دیده دل روشن از آیات قرآنی کنیم

صفحه جان را پر از انوار سبحانی کنیم

 ما در این عالم به قرآن و به عترت دل خوشیم

تا به تعلیم و تعلم سیر عرفانی کنیم

درس قرآن کار ما و هم مدال افتخار

جای دارد تا در این ره خویشتن فانی کنیم

 علّم القرآن اول را خدا فرموده است

ما به نور معرفت جان را چراغانی کنیم

گوهر تقوا و دانش را از این بحر عمیق

تا به دست آریم باید کار انسانی کنیم

جلوه دنیای دانش بر تو قرآن ماست

در ره تعلیم قرآن کار ربانی کنیم

 ما در این سیر صعودی بالها بگشوده ایم

همره نو باوگان معراج روحانی کنیم

گامها داریم در تعلیم قرآن استوار

تا سعادت جانشین جهل و نادانی کنیم

تا معلم بر کتاب آسمانی گشته ایم

تاج کرّمنا به سر رفتار انسانی کنیم

تا قبول حق و لطف او به ما شامل شود

چون (رهائی) دیدگان از شوق بارانی کنیم

 

(7) به مناسبت روز معلم

 

خاک پایت را کشم بر دیده ای آموزگار

از سر اخلاص گویم این سخن در روزگار

نور چشمان منی و روشنی بخش دلم

مادر ثانی به فضل و منت پروردگار

راه و رمز علم و دانش را بمن آموختی

یک به یک کردی نهان ها از برایم آشکار

سعی و کوشش را تو گفتی هست مقیاس عمل

من سپاس این همه زحمت نمایم بی شمار

ای که خواندی آیه انا هدیناه السبیل

نام نیکویت بخاطر هست تا روز شمار

یا رب از لطف عمیمت ظل او را مستدام

یک به یک آموزگاران را در این شهر و دیار

 

(8)به مناسبت سال روز معلم

 

خرم و خندان نظر داری بما نوباوگان

از صمیم قلب گیری دست ما افتادگان

 نکته سنجی و ادیب و با کمال و معرفت

می کشم دستان پر مهر شما بر دیده گان

گل به پایت ریزم ای اموزگار مهربان

لاله سان خندم برویت ای مرا بهتر ز جان

آمدم تا تهنیت گویم در این فرخنده روز

بر مقامت واقفم من ای فروغ دیده گان

یادت اندر دفتر خاطر نگارم بادوام

یادگاری باشد این مهر و محبت جاودان

 

(9)به مناسبت سال روز معلم

 

فرمود معلم بشر ختم رسل

آن سرور کائنات و هادی سُیُل

هم جبرئیل مرشد امین اصل وجود

فخر بشر و مخاطب سوره قل

فرض است برای هر مسلمان دانش

از هادی و رهنمای خود لا تَعقل

از باب علوم نبوی وارد شو

تا گم نکنی ره و نلغزی در پل

تعلیم بگیر از علی(علیه السلام  صهر نبیّ

بسپار گوش جان چو آواز دهل

مَن عَلمّنی حرفاً فقد صیَرنی

عبداً که تو پند گیری از جزء به کل

بشمار غنیمت و هزاران تقدیر

میکن ز معلم چو بهار و بلبل

در روز معلم که همه لطف و صفاست

سر تا قدمش ریز تو یکه امن گل

شکرانه این نعمت بی پایان را

گر ترک نمایی نرهی از سر پل

این گنج سعادت که طلب بنمائی

رمزش زمعلم است ای غنچه گل

مدیون معلمی که با صر اخلاص

شکّر شکند به کام تو چون بلبل

گر می طلبی (رهائی) از جهل نجات

از علم و معلم و عمل لا تغفل

***

آموزگار وحی بعالم محّمد(صلی الله علیه واله)  است

تام مقدسش  بجهان فیض سرمد است

ارض و سماست مدرس و قرآن کتاب او

بر لوح و کرسی و قلمش درس احمد(صلی الله علیه واله) است

تعلیم داده مُلک و مَلک جن و انس را

سر تا سر وجود زیمنش مویّد است

 

(10)کتاب است وسنت دوبال هما

 

نمایم به فضل خدا التجاء

به جز او  نباشد کسی را رجاء

ز بعد خدا بر نبیّ (ص) و ولیّ (ع)

کنم روی خود  هر صباح و مساء

به حبل المتین دست گیرم که هست

ره  رستگاری و رمز  بقاء

بگیرم سر دست مصحف که آن

مرا هست مفتاح  صبر و رضا

به دنیا و عقبی او رفیق منست

کلید سعادت کتاب خدا

ز قرآن بگیرم من الگو که هست

برای بشر بهترین رهنما

و لیکن بدون معلم ترا

نبد بهره ای ازکتاب خدا

مبلغ محمد(ص) معلم علی(ع)

محصل مسلمان  بی ادعا

غلط کرده آن کس که گفت این کلام

کفانا کتاب اله آن بی وفا

کجا بی معلم رسد دست ما

به آفاق و انفس در این راستا

کجا دیده ای روی بحر عمیق

کند سیر کشتی بی ناخدا

کجا در بیابان و در لیل داج

سفر می توان کرد بی رهنما

صراط هدایت برای بشر

کتاب است و سنت دو بال هما

ره رستگاری طلب ای عزیز

رسول(ص) و خدا  هر دو از تو رضا

(رهائی) نباشد ز دوزخ تو را

به غیر از محبت به آل عبا

 

    *قطعه موشح به حروف مقطعه مدرسة القرآن الکریم*

 

مصحف به دست طفلی دیدم سوی دبستان

در سرهوای قرآن روشن دلش به ایمان

رمزحیات جسته رازی در او نهفته

سر در ره  اطاعت در خط سیر قرآن

تا در ره  سعادت حبل المتین  بگیرد

از دیو جهل رسته رو  آورد به  ایقان

لبریز جام جانش بنماید از فضائل

قالوا بلی به مصداق گردد  در او نمایان

راه فلاح جوید دست از گناه  شوید

آنسان که رستگاری باشد بر اهل  ایمان

نامش در آسمان قرآن همی درخشد

آن کس که زد قدم درحفظ حریم انسان

لطف خدای شامل گردید بر جوانان

کسب سعادت است و فضل خدای رحمان

رحمت برآن که بنمود این راه باز و آمد

یک تن به کار زار ابلیس  سوی  میدان

مدّاح اوخدایش جبریل رهنمایش

من گشته ام (رهائی) از دست دیو شیطان

*مجموعه اشعار درباره روز معلم :اثرطبع استادحاج علی محمدرهائی شهرضائی*

 


[ دوشنبه 92/2/9 ] [ 12:0 صبح ] [ رهائی ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

* رهائی قمشه ای * علی محمد رهائی متخلص به ( رهائی) فرزند یدالله درتاریخ سوم آبانماه یکهزار وسیصد و بیست شش شمسی در شب عید قربان در شهرستان شهرضا (قمشه سابق) درخانواده مذهبی و کشاورز دیده به جهان گشود پس ازگذراندن تحصیلات ششم ابتدایی قدیم به همراه پدر به شغل کشاورزی مشغول شد عشق و علاقه به قرآن و معارف اسلامی چنان بود که مرتب درکلاس درس قرآنی که مربی و استاد آن عموی ایشان حاج شیخ خلیل الله رهائی بودند مرتب حاضر و بهره ها می بردند کلاس قرآن آقای رهائی به شکلی بود که در آن زمان به دلیل جامعیت استاد آن از حیث قرائت و تجوید و صوت زیبا و منحصر به فرد و اخلاق و معنویت ایشان و همچنین علمیت ایشان از نظرعلوم حوزوی به تفسیر و فقه ادبیات وحکمت و فلسفه مشتاقان فراوانی را به این کلاس جذب می نمود و درآن زمان دوره رضاخان و پسر ملعونش که دوران اختناق بود فرصت بسیارخوبی برای اجتماع طالبان حق و حقیقت بود و در بین کلاسهای قرآنی که برگزار می شد کلاس شاخصی بود که برای کسانی که درآن شرکت می نمودند و افتخار می نمودند به حضورشان در این مجلس قرآن که نه تنها قرائت صرف بلکه مجلس درسی بود حول محور قرآن و بسیاری هم به دنبال آن مشتاق علوم حوزوی می شدند و به دنبال فراگیری آن وارد حوزه علمیه و افتخار طلبگی سربازی امام زمان عجل الله فرجه را می یافتند لذا شوق فرا گیری علوم حوزوی در وجود ایشان شعله ور و در آرزوی آن بودند اما به دلیل وضع سخت خانواده ازحیث معیشت که نه پشتیبانی می شدند تا بتوانند با خیالی آسوده به درس و تحصیل بپردازند بلکه داشتند درامور معاش خانواده کمک و یاور باشند توفیق حضور روزانه درحوزه را پیدا نکردند اما علاقه ایشان ایشان را آسوده نمی گذاشت لذا در پایان فعالیت کسب وکار روز و ایام تعطیل با درخواست از فضلا و اساتید حوزه همچون حجج اسلام شیخ محمدعلی مکارمی، شیخ محمدحسین رهائی ،شیخ غلامحسین اسماعیل پور،شیخ علی تاکی(نجفی) ،به محضرایشان حاضر می شدند و به فراگیری علوم حوزوی ادبیات نصاب و صرف و نحو و منطق جامع المقدمات و سیوطی تبصره و عروه و دیگر کتب حوزوی و بهره گیری و مطالعه سایرکتب اخلاقی مانند معراج السعاده و اعتقادی و تاریخی که از علمای دین می یافتند بهره می بردند شوق و ذوق به ادبیات وشعر و انس باکتب و اشعار بزرگانی همچون حافظ وخیام و علامه کمپانی(غروی ) و عمان سامانی و حاج میرزا ن
موضوعات وب
لینک های مفید